RHA Downloads

Dacamp drivere (Windows)

Dacamp (v3.34)

Installering- og brukerinstrukser (Windows)

Last ned driverne fra koblingen ovenfor, trekk ut mappen og åpne filen for å starte installasjonen. Lukk alle programmer som kjører, og klikk "Neste" for å fortsette:


Bekreft installasjonskatalogen, og klikk "Installer" for å starte installasjonen:


For å fullføre installasjonen må du kontrollere at Dacamp-enheten er koblet fra, klikk "Ja" for å fortsette:

Etter installasjon har blitt bekreftet, koble til Dacamp og slå på strømmen. Naviger til lydenhetsinnstillinger; enten ved å høyreklikke på lyd-ikonet i systemstatusfeltet og velge "Avspillingsenheter":

eller ved å trykke på "Windows" og "X", velge "Kontrollpanel" og gå til "Lyd"/"Lyder og Lydenheter".

I kategorien "Avspilling", velg "RHA DACAMP L1" og klikk "Sett standard":

Dacamp vil nå overstyre lydenheter når du er tilkoblet.

Back to top