RHA produktgaranti

RHA-produkter er designet og konstruert for å levere den høyeste standard av bygge- og lydkvalitet. Hver funksjon, detalj og komponent er et resultat av omfattende forskning og en kompromissløs forpliktelse til kvalitet og holdbarhet; det er derfor vi tilbyr en tre års garanti på våre produkter.

Avhengig av modell, kan tre års garantien gis som standard, men for enkelte modeller må kjøpet valideres via registrering av produktet på nettet for å sikre full treårig garantidekning. Tabellen nedenfor indikerer hvilke produkter som må registreres for å aktivere tre års garantien. For garantivilkår til ethvert produkt som ikke finnes på listen, vennligst se Garantivilkår- og betingelser.

Garantistatus Produkter
Registrer deg på nettet CL1 Ceramic, Dacamp L1
Ingen registrering MA350, S500, S500i, MA600, MA600i, MA750, MA750i, CL750, T10, T10i, T20, T20i, T20i Black


RHA-garantien gjelder fra kjøpsdato. Den er komplementær til eventuelle nasjonale eller regionale rettslige forpliktelser til forhandlere eller nasjonale distributører. RHAs garanti påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som kunde.

Komplette garantivilkår- og betingelser .

Dersom du mot formodning vil måtte fordre et krav under garantien, bes du sende dette inn via kundesupport kontaktskjema .

 

Back to top