Formularz rejestracyjny produktu

Ta strona jest przeznaczona do zarejestrowania posiadanych produktów CL1 Ceramic i Dacamp L1. Numer seryjny można znaleźć na podstawie opakowania produktu (wszystkie), rozgałęźnika kablowego (tylko CL1 Ceramic) lub produktu odwrotnego (Dacamp L1).

Są to formaty ##XXX##### (X=Charakter alfabetyczny, #=Charakter liczbowy).

Wszystkie pola są wymagane.

Please input the serial number, found on the base of the product packaging (all), the cable splitter (CL1 Ceramic only), or product reverse (Dacamp L1).